25. augusta

Tomáš Prištiak (interview)

10/7/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Tomáš Prištiak (performance)

Rád nazýva svoju tvorbu jednoducho “emocionálnou hudbou”. Dala by sa pri pohľade zvonku pomenovať ako opatrne uhnietená zmes field recordingu, elektronickej produkcie a drsných zvukov klasických akustických nástrojov. Zaujíma ho prelínanie nehudobného zvuku ako média a postupov súčasnej hudby (nech to už znamená čokoľvek). Rád vytvára kolaborácie s umelcami z hudobnej, výtvarnej a dokonca i módnej scény. Pôsobí v hudobnej skupine Weltschmerzen, ako jeden z dua Tante Elze, a ako sólový performer (album Umelá chlopňa/Mechanical Heart Valve).
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Hlavným mestom SR – Bratislava.

EN
He likes to call his work simply “emotional music”. Seen from the outside, it could be described as a carefully kneaded blend of field recording, electronic production and the harsh sounds of classical acoustic instruments. It is interested in the intermingling of non-musical sound as a medium and the practices of contemporary music (whatever that means). He enjoys creating collaborations with artists from the music, art and even fashion scenes. He is active in the musical group Weltschmerzen, as one of the duo Tante Elze, and as a solo performer (album Artificial Valve/Mechanical Heart Valve).
As a part of the project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed by the EU’s program Creative Europe, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Myriam Reeve & Mireia Pla
Authors Concept: Terézia Šabová
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/