20. októbra

Wabi Experience: Federsel & Tarnovski (interview)

22/08/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Wabi Experience (Federsel & Tarnovski), 3C 273, Nosilac Zvuka

Bard českého country Wabi Daněk sa prebúdza do technologickej dystópie. Tvorba známeho pesničkára z 80. rokov sa pod rukami ostrieľaných českých elektronikov (Federsel & Tarnovski) mení na atmosférické, pulzujúce ambientné dobrodružstvo. Remix? Interpretácia? Sampling? Áno, aj. Od počiatkov nápadu až po nedávne vydanie albumu vo viedenskom Mikrotone ubehlo dlhých osemnásť rokov a v júni 2020 zaznel naživo po prvý raz aj na Slovensku, v A4.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

EN
Czech country bard Wabi Daněk is awakening into a technological dystopia. Works of the well known folk songwriter from the eighties evolve into atmospheric, pulsating ambient adventure in the hands of experienced Czech electronic musicians (Federsel & Tarnovski). Is it a remix? Or an interpretation? Sampling? All of the above. Eighteen years had passed since the origin of the idea until the recent release of the album in the Viennese Mikroton – that was in June 2020 presented live for the first time in Slovakia, in A4.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

The video was created also by the volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Santiago Mejías
Authors concept: Peter Dolník
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/