Online courses

Zbohom DAWku s VCV Rack:: #4 Live Set, ukážka toho, čo a ako

V tejto, poslednej, časti sa dozvieme, ako sa dá na modulárnom syntetizátore odohrať celý live set. VCV Rack je open source, finančne nenáročná platforma, ktorá emuluje skutočné modulárne syntetizátory. Každý sa tak môže doma začať učiť hrať tvoriť elektronickú hudbu – napríklad aj s pomocou tohoto online kurzu. Online workshop… Read More

Zbohom DAWku s VCV Rack: #3 Generatívne postupy v modulárnej syntéze

V tejto časti sa vyzbrojení skúsenosťami z prvých lekcií pozrieme na už spomínanú generatívnosť. Ukážeme si, ako sa vyvarovať totálnemu…

Zbohom DAWKU s VCV Rack: #2 Čo je to sekvencia a ako niečo zahrať

V tejto časti si ukážeme demonštrované spôsoby, ako doslova “zahrať” niečo konkrétne, povieme si, ako vytvoriť ďalšie nástroje a ako…

Zbohom DAWku s VCV Rack: #1 Ako postaviť subtraktívny SYNTH

Druhá lekcia online kurzu o práci vo VCV Racku s Ondřejom Spiritzom sa bude venovať jednotlivým modulom, demonštrovať ich konkrétne…

Zbohom DAWku s VCV Rack: #0 INTRO

Intro 5 dielneho online kurzu o práci vo VCV Racku s Ondřejom Spiritzom. VCV Rack je open source, finančne nenáročná…
Načítavam